Dynamika rynku walutowego

Rynek, zwłaszcza walutowy, jest bardzo zmienny. Codziennie napływają informacje, które mają kluczowe znaczenie dla kursów walut. Jedno wystąpienie polityka, czy zapowiedź danego rządu, może całkowicie Czytaj dalej →

Na czym polegają negatywne skutki zewnętrzne?

Efekty zewnętrzne to zjawisko, które towarzyszy działalności wielu podmiotów, zwłaszcza przedsiębiorstw. Są to swoiste „skutki uboczne”, które oddziałują na osoby trzecie w sposób raczej niezamierzony, Czytaj dalej →

Udziały warto mieć

Nie ma co ukrywać – tylko niewielu z nas będzie dane dysponować akcjami jakiegokolwiek przedsiębiorstwa. Naprawdę wąska elita biznesowa może cieszyć się pakietami dającymi prawo do decydowania o losach spółki, a także spore udziały w dywidendzie. Drobni ciułacze mogą zarobić na pojedynczych ... Czytaj dalej →

Sprzedaż akcji

Kodeks spółek handlowych wyraźnie stwierdza w artykule 337 par. 1, że akcje można zbyć, jeśli taka będzie wola ich właściciela. W statucie spółki może znaleźć się zapis mówiący o tym, że akcje imienne mogą zmienić swojego posiadacza wyłącznie za zgodą zarządu. W razie potrzeby ... Czytaj dalej →

Uprawnienia z tytułu akcji

Każdy akcjonariusz dysponujący swoimi udziałami w spółce posiada określone prawa majątkowe oraz niemajątkowe (zwane korporacyjnymi). Generalnie prawa te są równe, ale jak już pisaliśmy nieco wcześniej, na podstawie statutu niektórym akcjom można przypisać nadzwyczajne prawa oraz obowiązki. ... Czytaj dalej →

Aportowe i pozostałe

Akcje, które mogą zostać pokryte wkładami niepieniężnymi określa się w prawie jako aportowe. Co ważne pokryciem takich akcji nie mogą być między innymi prawo niezbywalne, świadczenie pracy oraz świadczenie usług. Wnosząc aport do spółki można na przykład oddać do jej dyspozycji nieruchomość, ... Czytaj dalej →

Imienne i na okaziciela

Wiemy już, że spółki mogą wyemitować akcje, które następnie mogą zostać wykupione przez akcjonariuszy. Trzeba jednak napisać o tym, jakie rodzaje akcji w ogóle występują na rynku. Okazuje się bowiem, że akcja akcji nierówna. Pierwsza forma to akcja imienna, która jest przypisana do ... Czytaj dalej →

Emisja publiczna z bliska

Jeśli firma chce wzmocnić swój kapitał, a także uzyskać bardziej prestiżową pozycję na rynku, może zdecydować się na publiczną emisję swoich akcji. Zgodnie z zapisami Ustawy o ofercie publicznej, o takiej sytuacji jest mowa wówczas, gdy propozycję skierowano do co najmniej 100 osób lub ... Czytaj dalej →

Kodeksowo o emisji akcji

Wszelkie detale dotyczące warunków emisji akcji reguluje kodeks spółek handlowych. Podlegają mu wszystkie podmioty uprawnione do sprzedaży udziałów majątkowych. Pierwszą i wspomnianą już formą jest emisja założycielska. Akcje są wówczas wydawane wraz z powstaniem spółki. Osoby zainteresowane ... Czytaj dalej →

Trochę o cenie emisyjnej

Pochylając się nad akcjami, należy dokonać istotnego rozróżnienia. Czym innym jest bowiem nominalna wartość akcji, a czym innym jej cena emisyjna. Ta ostatnia oznacza sumę, za którą można wystawioną na sprzedaż akcję kupić. Co ważne, wysokość ceny emisyjnej może przewyższać jej ... Czytaj dalej →
Strona 1 z 212